Dil Seçiniz
Menü
Sosyal Medya
Dil Seçiniz
10/03/2019

LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİMİNDE İSTENEN EVRAKLAR

Evrak Listesi Kanun Tarafından Belirlenmiş olup dağıtım şirketine göre değişmemektedir.

 • Yönetmelik EK-1 de yer alan lisanssız üretim bağlantı başvuru formu, doldurulmuş bilgi formu.
 • Üretim tesisinin kurulacağı yere ait tapu belgesinin aslı veya noter onaylı sureti ya da kiralama belgesi,
 • Tapu belgesinin aslı ile yanında bir fotokopi getirilmesi durumunda görevli aslı ile fotokopiyi karşılaştırarak, fotokopiye aslı görülmüştür şerhi düşerek fotokopisini kabul eder,
 • Üretim tesisinin kamu veya hazine arazisi veya orman sayılan arazi üzerine kurulmak istenmesi durumunda kullanım hakkının elde edildiğine dair belgenin sunulması gerekir,
 • Kamu veya hazine arazisine veya orman sayılan arazi üzerine kurulmask istenen
 • tesis Rüzgar veya Güneş kaynaklı tesis ise tesis mahallinin ilgili mevzuata göre tahsis edilmiş olması gereklidir,
 • Kira sözleşmesinin yazılı olarak yapılmış olması halinde, tarafların imza sirkülerlerinin sunulmuş olması İmza sirkülerinin aslının ibraz edilmesi durumunda kira sözleşmesinin bir kopyası alınarak aslı başvuru sahibine iade edilir.
 • Kurulacak tesisin teknik özelliklerini gösteren tek hat şeması firmamız tarafından hazırlanacaktır.
 • Başvuru ücretinin (347TL) ilgili dağıtım şebekesi işletmecisine ödendiğine dair dekont veya makbuz,
 • Çatı uygulaması haricindeki güneş enerjisine dayalı başvurular için, mutlak tarım arazileri, özel tarım arazileri, dikili tarım arazileri, sulu tarım arazileri, çevre arazilerde tarımsal kullanım bütünlüğünü bozan alanları kapsamadığına ilişkin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı veya söz konusu bakanlığın il veya ilçe müdürlüklerinden alınacak belgenin aslı veya noter onaylı sureti,
 • İl/İlçe çevre müdürlüklerinden alınacak, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında alınması öngörülen belge,
 • Teknik Değerlendirme Raporu, (Islak imzalı ve excel formatında dijital hali) firmamız tarafından hazırlanacaktır.
 • Elektrik Tüketim faturaları veya abone / müşteri numarası
 • Koordinatlı aplikasyon krokisi
 • Çatı uygulamalarında imar sahası içindeki uygulamalarda ilgili Belediye’den imar sahası dışında il özel idareden alınacak uygunluk belgesi
Diğer Blog Yazıları
ÇÖZÜM ORTAKLARI
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz. Detaylı bilgi için tıklayınız.
Tamam